วันอังคารที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2553

Fullmetal Alchemist

บทเรียนที่ไม่ได้แลกมาด้วยความเจ็บปวดย่อมไร้ความหมาย
เพราะไม่สามารถได้อะไรมาโดยที่ไม่เสียอะไรไปเลย
แต่หากเอาชนะความเจ็บปวดนั้น
และเปลี่ยนมันเป็นประสบการณ์
ก็จะได้รับ หัวใจที่แข็งแกร่งดุจเหล็กไหล
ซึ่งไม่มีอะไรมาทดแทนได

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น