วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

20 คำคมสำหรับการเริ่มต้นเดินตามฝัน

"You will never win if you never begin." - Helen Rowland
คุณไม่มีทางสำเร็จได้ ถ้าคุณไม่เริ่มต้น
"Almost everything comes from nothing." - Henry F. Amiel
เกือบทุกสิ่งบนโลกใบนี้ ล้วนมาจากความไม่มีเหมือนกันทั้งนั้น

"The way to get started is to quit talking and begin doing." - Walt Disney
หนทางสู่การเริ่มต้น คือ การหยุดพูด และเริ่มลงมือทำ
"In every phenomenon the beginning remains always
the most notable moment."
- Carlyle, Thomas
ในทุกปรากฎการณ์ จุดเริ่มต้นมักจะเป็นช่วงเวลาที่น่าจดจำที่สุดเสมอ
"What is not started today is never
finished tomorrow."
- Johann Wolfgang von Goethe
สิ่งที่ไม่ได้เริ่มต้นในวันนี้ ก็จะไม่มีทางสำเร็จในวันพรุ่งนี้เช่นกัน
"The indispensable first step to getting the things
you want out of life is this: Decide what you want."
- Ben Stein
ก้าวแรกที่สำคัญในการได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการในชีวิตก็คือ ถามตัวเองก่อนว่าคุณต้องการอะไร
"Start by doing what’s necessary; then do what’s possible;
and suddenly you are doing the impossible."
- Saint Francis of Assisi
จงเริ่มต้นด้วยการทำสิ่งที่จำเป็นก่อน จากนั้นจึงทำสิ่งที่เป็นไปได้
และสุดท้าย คุณก็จะทำในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้

"Start wherever you are and start small." - Rita Baily
จงเริ่มต้นไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน และจงเริ่มต้นจากสิ่งเล็ก ๆ
"Failure is the opportunity to begin again more intelligently." - Henry Ford
ความล้มเหลวเป็นโอกาสที่จะเริ่มต้นอีกครั้ง แต่เป็นการเริ่มต้นอย่างฉลาดกว่าเดิม"Life's hard. It's even harder when you're stupid." - John Wayne
ชีวิตเป็นเรื่องยาก แต่มันจะยิ่งยากขึ้นไปอีกถ้าคุณงี่เง่า
"Do not wait until the conditions are perfect to begin.
Beginning makes the conditions perfect."
- Alan Cohen
อย่ารอจนกว่าปัจจัยต่าง ๆ จะพร้อมสำหรับการเริ่มต้น
เพราะการเริ่มต้นต่างหากที่จะทำให้ปัจจัยทุกอย่างพร้อมเอง

"The secret to living the life of your dreams is to start living the life
of your dreams today, in every little way you possibly can."
- Mike Dooley
เคล็ดลับของการใช้ชีวิตตามความฝันก็คือ
การเริ่มต้นใช้ชีวิตกับความฝันที่มีในวันนี้ ทำสิ่งเล็ก ๆ ที่คุณสามารถทำได้

"Life is not a dress rehearsal. Stop practicing
what you’re going to do and just go do it. "
- Marilyn Grey
ชีวิตไม่ใช่การลองเสื้อ หยุดฝึกซ้อมสิ่งที่กำลังจะทำ แล้วลงมือทำมันจริง ๆ เสียเถอะ
"Nobody can go back and start a new beginning,
but anyone can start today and make a new ending."
- Maria Robinson
ไม่มีใครเดินกลับหลังและเริ่มต้นใหม่ได้
แต่ทุกคนสามารถเริ่มต้นทุกวัน และกำหนดจุดสิ้นสุดจุดใหม่ได้

"Nothing is predestined. The obstacles of your past can become
the gateways that lead to new beginnings."
- Ralph Blum
ไม่มีอะไรกำหนดได้ล่วงหน้า อุปสรรคในอดีตของคุณอาจกลายเป็นหนทางที่นำไปสู่การเริ่มต้นใหม่
"Don’t wait for something big to occur. Start where you are,
with what you have, and that will always lead you
into something greater."
- Mary Manin Morrissey
อย่ารอให้สิ่งที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้น เริ่มต้นจากที่ที่คุณอยู่
กับสิ่งที่คุณมี แล้วมันจะนำไปสู่บางสิ่งที่ยิ่งใหญ่เอง

"The secret to a rich life is to have more
beginnings than endings."
- Dave Weinbaum
เคล็ดลับสู่ชีวิตที่ร่ำรวย คือ การใช้ชีวิตให้มีจุดเริ่มต้นมากกว่าจุดจบ
"Life isn’t about finding yourself.
Life is about creating yourself."
- George Bernard Shaw
ชีวิตไม่ใช่การค้นหาตัวเอง แต่มันคือการสร้างตัวของตัวเองขึ้นมาต่างหาก
"The beginning of knowledge is the discovery of
something we do not understand."
- Frank Herbert
จุดเริ่มต้นของความรู้ คือการค้นพบบางสิ่งที่เราไม่เข้าใจ
"Don't let your past decide your future." - Frederick R. Bliss
อย่าปล่อยให้อดีตมาตัดสินอนาคต


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น