วันพุธที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2553

10 Tips for each day

Ten Great Tips For Each Day สิบแง่คิดดีๆสำหรับชีวิตประจำวัน


1. Stay out of trouble. จงหลีกห่างจากความยุ่งยาก เพราะถ้าตกลงไปแร้วมันขึ้นมาได้ยาก.2. Aim for greater heights. มองเป้าหมายให้สูงๆหน่อย เผื่อเหนียวเอาไว้ พลาดไปเดี๋ยวเดือดร้อน
3. Stay focused on your job.ทำความชัดเจนในเป้าหมายของงานที่ทำ ผิดเป้าหมายแล้วจะเหนื่อย4. Exercise to maintain good health.ออกกำลังกายสม่ำเสมอเพื่อสุขภาพ เพราะไม่มีใครช่วยเราได้5. Practice team work. ต้องเล่นกันเป็นทีม เพื่อเสริมพลัง6. Rely on your trusted partner to watch your back. Take your time trusting others. ให้เพื่อนร่วมงานที่ดีคอยช่วยสังเกตุงานเราและเราก็แบ่งเวลาไปช่วยเพื่อนด้วย7. Save for rainy days. ใช้ทรัพยากรเผื่อเหลือเผื่อขาดไว้ด้วยในยามฉุกเฉิน8. Rest and relax. มีเวลาหยุดพักผ่อนและบันเทิงบ้าง ให้รางวัลกับตัวเอง9. Always take time to smile. ยิ้มเสมอในทุกสถานะการณ์ เดี๋ยวดีเองAND และ

10. Realize that nothing is impossible. รู้ไว้ว่า ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้This should make you smile: และนี่จะทำให้คุณยิ้มออก...THE SENILITY PRAYER : Grant me the senility to forget the people I never liked anyway, the good fortune to run into the ones I do, and the eyesight to t! ell the difference.
คำ อธิษฐานของผู้อาวุโส : ให้ฉันชราลงเถอะ ฉันจะได้จำคนที่ฉันไม่ชอบไม่ได้ เป็นโชคดีของฉันแล้วที่ผ่านวัยมาจนวันนี้และได้เห็นความเปลี่ยนแปลงแห่ง ชีวิต

Always Remember: จำไว้เสมอว่า:
You don't stop laughing because you grow old, you grow old because you stop laughing!!!
คุณไม่หยุดหัวเราะเพราะคุณแก่ขึ้น แต่คุณแก่ลงเพราะคุณหยุดหัวเราะ ฮาฮา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น